Kadar nič ne pomaga, samo glasba obriše solze in opogumi srce. (nemški pregovor)

Glasba dviga telo in duha, pomirja in razveseljuje. Glasbena terapija je več kot glasba sama.
Je strokovna praksa in glasba pri tem medij, preko katerega glasbeni terapevt vstopa v odnos
s klientom. Odnos pa tisto, kar osebam omogoča, da se izrazijo, da se srečajo s seboj, da
obudijo tisto svetlo in sveto v sebi, da začutijo vrednost življenja.

Glasbena terapija je trosmerni proces med terapevtom, klientom in glasbo. Uporaba glasbe nudi klientom varen komunikacijski prostor, kjer se lahko srečajo s svojo stisko, jo izrazijo, preoblikujejo in ozdravijo. (Š. L. Knoll)

Namenjena je tako posameznikom kot skupinam, ki se srečujejo z različnimi stiskami na čustvenem, telesnem, psihičnem področju. Izvaja jo kvalificirani glasbeni terapevt. Udeleženci ne potrebujejo glasbenega predznanja, saj se na srečanjih igra na preprosta glasbila in poje.